Het personeel
Affichage pour les mal voyants

De secretaris: Philippe MOUREAU


      Hij assisteert, zonder stemgerechtigd te zijn, in de vergaderingen van de raad voor Sociaal werk en het Permanent bureau.
 •      Hij is belast met het redigeren van de notulen van deze vergaderingen.
 •      Hij is de hoeder van de wet.
 •      Hij is verantwoordelijk voor het toevoegen van de notulen en beslissingen in de registers ad hoc .
 •      Hij bewaart de archieven.
 •      Hij leidt de administratieve diensten en is het Hoofd van Personeel.
 •      Hij werkt het voorontwerp uit van de begroting en de begrotingswijzigingen.
 •      Hij oefent zijn functies uit onder het gezag van de voorzitter.

De ontvanger: Frédéric BAEYENS

 

 •      Hij neemt de inkomsten waar.
 •      Hij vereffent de gemachtigde betalingen/uitgaven.
 •      Hij is belast met de stuiting van verjaring, het overgaan tot beslaglegging, het op de hoogte stellen van de raad voor laattijdige betalingen en alle inbreuken op rechten van het centrum.
 •      Hij is verplicht om een waarborg te verschaffen om de goede werking van vermelde verantwoordelijkheden te garanderen.
 •      Hij is belast met het bijhouden van de boekhouding voor het Centrum.
 •      Hij oefent zijn functies uit onder het gezag van de voorzitter.

De sociale werkers

 

 •      Ze zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van personen bij het overwinnen en verbeteren van hachelijke situaties.
 •      Ze behandelen de sociale dossiers.
 •      Ze verzekeren de sociale begeleiding van de belanghebbenden.
 •      Ze spannen zich in zodat personen of families op een menswaardige manier kunnen leven.

Gespecialiseerd en technisch personeel:

 

 •      Verpleegkundigen in de volksgezondheid.
 •      Kinderverzorgsters.
 •      Familiehulpen en gezinshelpers.
 •      Personeel voor bezorging van maaltijden aan huis.
 •      Animatiepersoneel.
 •      Keukenpersoneel.
 •      Onderhoudspersoneel.
 •      Direct personeel.
 •      Opleiders.

Het administratief personeel


Uitvoerend

 

 •      Gesubsidieerde kinderopvangers
 •      Vrijwillige krachten
Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter