De besluitvormende organen
Affichage pour les mal voyants

De voorzitster


De raad

11 leden waaronder de voorzitster.
De raad komt minstens eenmaal per maand samen.

Het Permanent bureau
  •      De Voorzitster (rechtens) + 3 leden door de Raad gekozen uit de leden.
  •      Het Permanent bureau is belast met het afhandelen van de lopende administratieve zaken en eventueel andere welomschreven bevoegdheden, overgedragen door de Raad.
  •      De raad komt in principe tweemaal per maand samen.
Het speciaal comité van de sociale dienst
  •      De Voorzitster (rechtens) + 4 leden door de Raad gekozen uit de leden.
  •      Speciaal Comité van de algemene dienst is met name belast met het delibereren van de hulpaanvragen aangeboden door de diensten.
  •      De raad komt in principe tweemaal per maand samen.

Het overlegcomité Stad-O.C.M.W.

  •      Samengesteld uit een afvaardiging van de Gemeenteraad en een afvaardiging van het O.C.M.W..
  •      Het comité word geleidt door de burgemeester en komt tussen in begrotingsaangelegenheden, personeelszaken, de creatie van nieuwe diensten, of aangelegenheden die het gemeentelijke quotum van de vastgelegde begroting kunnen beïnvloeden.
  •      Het overlegcomité komt driemaandelijks samen.

De lokale adviescommissie voor afsluiting

  •   Samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, een beambte van het O.C.M.W. die de sociale energiebegeleiding in goede banen leidt en een vertegenwoordiger van de gas- of elektriciteitsbeheerder(s).

 

Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter